Logo_HT18

Kontakt

Vill du spela hos oss eller kanske hjälpa till i föreningen?
Mejla oss: info@klubbankaret.se
Vi bokar hösten i april-juni och våren i oktober-december.

STYRELSEN
Klubb Ankaret drivs av Ankaret Kulturförening vars styrelse består av:

Erik Dahl - Ordförande, teknikansvarig
erik@iunderlandet.se
0708-978945

Livet Nord - Kassör
nordlivet@gmail.com
0704-414001

Marianne Holmboe - Ledamot
marianne.holmboe@gmail.com
0704-591672

Ylva Fahlström Myrman - Ledamot
Žofie Kašparová - Ledamot
Rebecka Gabriel - Ledamot
Guro Kvifte Nesheim - Suppleant
Linnea Aall Campbell - T.f. Suppleant


ADRESS
Ankaret Kulturförening
c/o Erik Dahl
Pennygången 82
414 82 Göteborg

Organisationsnummer
802476-9393

Klubb Ankaret arrangeras med stöd från Statens Kulturråd och Göteborgs Stad Kultur.

Samarbetsparners i år är:
Planeta
EPOS
MCV