Logo_HT18_Mobil

Kontakt

Vill du spela hos oss eller kanske hjälpa till i föreningen?
Mejla oss: info@klubbankaret.se
Vi bokar hösten i april-juni och våren i oktober-december.

STYRELSEN
Klubb Ankaret drivs av Ankaret Kulturförening vars styrelse består av:

Erik Dahl - Ordförande, teknikansvarig
0708-978945

Josefin Edensvärd - Suppleant
0735-689840

Marianne Holmboe - Ledamot
marianne.holmboe@gmail.com
0704-591672

Linnea Aall Campbell - Ledamot
Žofie Kašparová - Ledamot
Rebecka Gabriel - Ledamot
Ylva Fahlström Myrman - Ledamot
Livet Nord - Suppleant


ADRESS
Ankaret Kulturförening
c/o Erik Dahl
Pennygången 82
414 82 Göteborg

Organisationsnummer
802476-9393

Klubb Ankaret arrangeras med stöd från Statens Kulturråd och Göteborgs Stad Kultur.

Samarbetsparners i år är:
Planeta
EPOS
MCV